0904 374 978

“KHOẢN ĐẦU TƯ TỐT NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY CHÍNH LÀ ĐẤT”

Nui Hong 34

Câu trên là trích dẫn từ bài phỏng vấn nhà đầu tư bất động sản, nhà từ thiện Louis J. Glickman về quan điểm về đầu tư đất đai. Từ lâu nay, đầu tư vào đất đai luôn là khoản đầu tư bền vững nhất vì sự giới hạn của nguồn đất so với sự phát triển của xã hội và kinh tế loài người. Vì thế giới đầu tư từ lâu truyền tai nhau câu: “Buôn vàng thì khổ, Buôn thổ thì giàu” – Giá vàng không ngừng lên xuống làm các nhà đầu tư vào đây luôn suy nghĩ không nguôi, nhưng buôn đất thì khác, ngủ một giấc đã giàu thêm vì giá đất luôn tăng.

\“KHOẢN ĐẦU TƯ TỐT NHẤT TRÊN TRÁI ĐẤT NÀY CHÍNH LÀ ĐẤT”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.