0904 374 978

KHU ĐÔ THỊ SINGA CITY – TRƯỜNG LƯU – QUẬN 9

Vitri Vị trí: Mặt tiền đường Trường Lưu
Kv Diện tích: 77,5m2 – 231m2
Giao Hang Giá bán: 1,5 tỷ
.
.
.
.