0904 374 978

Dự Án Thái Bình Dương

Vitri Vị trí: Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương
Kv Diện tích: 75 – 100m2
Giao Hang Giá bán: Từ 16tr đến 17tr5
.
.
.
.